Osaston jäsenille syyskaudella

  • 15.8.18.12.2022

Osaston jäsenellä on mahdollisuus saada palautusta yhdestä messulipusta (esim. ruokamessut ym) ja yhdestä teatteri tai konserttilipusta!
Tapahtumien pitopaikka Suomen rajojen sisäpuolella

Messulipusta osasto hyvittää 10 €
teatteri-/konserttilipusta osasto hyvittää 20 €

Hyvityksen saa kun laittaa osaston sähköpostiin kuvan kuitista sekä oman tilinumeron osaston sähköpostiin 18.12.2022 mennessä ( pam.osasto067@gmail.com )